Card image cap

Gedung Paud

Terdapat 2 gedung PAUD Taman Pintar, PAUD Barat dan PAUD Timur yang menawarkan alat peraga Pendidikan interaktif yang dikhususkan untuk anak-anak usia 3 hingga 7 tahun. Pada zona ini anak-anak akan dikenalkan pada pengetahuan sains dan teknologi tanpa meninggalkan konsep bermain. Dipandu oleh pemandu yang memahami konsep perkembangan anak usia dini dan komunikatif serta peduli pada anak.
 

Zona PAUD Taman Pintar bisa menjadikan alternatif pembelajaran Sains dan Teknologi yang menarik bagi anak.
 

PAUD BARAT :
Ruang Bermain Lego
Sains dan Teknologi
Ruang Bermain Profesi
Perpustakaan
Komputer Kids
 

PAUD TIMUR
Ruang Flora & Fauna
Ruang Olahraga
Ruang Bermain Alat Musik
Panggung Pertunjukan
Ruang Laktasi